Κομμωτήριο
Ανδρών Γυναικών
Ελένη
Αγάθωνος 43 τηλ.: 2310740431