ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
email : marouli_1511@hgotmail.com
phone : 6972316875

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΤΗΝ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΛΛΑΞΕΙ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΧΡΗΣΗ.
ΑΜΟΙΒΗ 233,00€ (ΠΛΕΟΝ ΤΟΥ ΦΠΑ) ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ ΕΥΡΕΣΗ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ.

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ. – ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΥ